ХХК гэж юу вэ

Агуулгын хүснэгт:

ХХК гэж юу вэ
ХХК гэж юу вэ

Видео: ХХК гэж юу вэ

Видео: ХХК гэж юу вэ
Видео: IP хаяг гэж юу вэ? 2023, Есдүгээр
Anonim

ХХК нь хувь хүн, хуулийн этгээдийн зохион байгуулж болох хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани юм. Компанийн гишүүд зөвхөн дүрмийн сангийнхаа хэсгийг хариуцна. ХХК нь арилжааны байгууллага юм. Үүний гол зорилго нь ашиг олох явдал бөгөөд үүнийг оролцогчдын дунд хуваарилдаг.

ХХК гэж юу вэ
ХХК гэж юу вэ

Зааварчилгаа

1-р алхам

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь нэг буюу хэд хэдэн хүний бий болгосон байгууллагыг хэлнэ. Түүний өвөрмөц байдал нь үүсгэн байгуулагчдын баримт бичигт заасны дагуу оролцогчдын хооронд хуваагдсан хэмжээ, хувьцааг хуваарилсан эрх бүхий капиталын оролцоо юм. Ийм пүүсийн оролцогчид нь санхүү, эдийн засгийн нарийвчлалыг боловсруулах явцад гарч болзошгүй эрсдлийг зөвхөн дүрмийн сангийнхаа хэмжээгээр хязгаарлаж хариуцлага хүлээнэ. Эдгээр нь ХХК-тай хамтран ажиллах явцад үүссэн шаардлагыг биечлэн хангаж чадахгүй байна.

Алхам 2

Компани нь нээлттэй гэж тооцогддог бөгөөд татварын албанд албан ёсоор бүртгүүлсний дараа үйл ажиллагаагаа эхлэх боломжтой. Компанийг бүртгэх, татан буулгах журмыг ОХУ-ын Иргэний хууль болон холбогдох холбооны хуулиудад тусгасан болно.

Алхам 3

ХХК-ийн удирдах дээд байгууллага бол оролцогчдын ерөнхий хурал юм. Түүний үүрэг хариуцлага, чадавхийг хууль ёсны баримт бичигт тусгасан болно. Үүний ачаар оролцогчид хэсгүүдийн хэмжээтэй пропорциональ биш хэд хэдэн санал авах боломжтой. Шаардлагатай бол захирлуудын зөвлөл байгуулж болно. Түүний үүргийг компанийн дотоод баримт бичгүүдээр бүрэн тодорхойлдог.

Алхам 4

Компанийн шууд удирдлагыг гүйцэтгэх байгууллага хэрэгжүүлдэг. Тэрээр тодорхой хамт олны өмнөөс ажиллаж, тэдний ашиг сонирхлыг хамгаалдаг.

Алхам 5

ХХК-ийн оролцогчдын тоо 50 хүнээс хэтрэхгүй байна. Хэрэв энэ дүрмийг зөрчсөн бол компанийг 12 сарын дотор нээлттэй хувьцаат компани болгон өөрчилж дараа дараагийн бүх үүрэг хүлээх ёстой.

Алхам 6

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь дугуй тамгатай байх ёстой. Компанийн нэр, түүний байршлыг бичсэн болно. Хэрэв хүсвэл тамга, хэлбэр, бэлгэ тэмдэг, барааны тэмдгийг боловсруулдаг.

Алхам 7

Компани нь хуультай зөрчилдөхгүй аливаа үйл ажиллагаа эрхэлж болно. Заримдаа бүрэн хэмжээний ажлын лицензтэй байх шаардлагатай байдаг. Хуулийн дагуу ийм улсын зөвшөөрөл заавал байх шаардлагатай боловч янз бүрийн шалтгаанаар тийм биш тул ХХК-ийн үйл ажиллагааг хууль бус гэж үзнэ.

Зөвлөмж болгож буй: